Motorcycle manufacturers list

Xingfu

Xingfu 250 A, year 1988
Xingfu 250 A, year 1989
Xingfu XF 125, year 1991
Xingfu XF 125, year 1992
Xingfu 250 A, year 1990